Toivonpolitiikkaa

Politiikka on yhdessä tekemistä ja asioihin vaikuttamista. Pääaihealueitani poliittisessa vaikuttamistyössä ovat hyvinvointi, koulutus ja työllisyys. Kokemusteni mukaan nämä ovat asioita, joiden avulla voidaan edistää edistää hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja ylläpitää toivoa eri elämäntilanteissa. 

Vaikuttamistyöni perustuu laaja-alaisen koulutuksen, käytännön kokemuksen ja tutkimustyön kautta kertyneeseen sote-, kasvatus- ja työllisyyskysymysten asiantuntemukseen. Koulutukseltani olen kasvatustieteen tohtori, kasvatuspsykologi (KM), psykologian, yhteiskunnallisten aineiden ja kasvatusaineiden opettaja, rehtori ja työkykykoordinaattori. Työurallani olen toiminut sote- ja kasvatusalan eri työtehtävissä. Olen tehnyt töitä lastensuojelun,  vanhustenhuollon ja ammatillisen kuntoutuksen tehtävissä sekä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja mielenterveyskuntoutujien parissa. Nykyisin työskentelen verkostopäällikkönä työllistymisen edistämisen monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) ja koordinoin kuntien sote-palvelujen, TE-toimiston ja Kelan yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämisessä koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Tiedon ja taidon lisäksi minulle on tahtoa vaikuttaa asioihin ja olen valmis toimimaan asioiden eteenpäin viemiseksi. Asiat eivät muutu päivittelemällä, miksi kukaan ei tee mitään. Muutos vaatii aina tekijänsä. Olen valmis tekemään töitä, jotta Pohjois-Pohjanmaa olisi niin lapsille ja nuorille kuin myös ikäihmisille entistäkin parempi paikka asua ja elää.

Tervetuloa sivuilleni. Tehdään yhdessä Toivonpolitiikkaa!Alisa designs

Syksyllä 2019 perustamani käsityöyrityksen Alisa designsin verkkokauppa on avattu. Verkkokauppaan pääset klikkaamalla viereistä logoa.

Lisätietoa Alisa designistä