Kokoomuksen Naisten Liitto edustajakokous

Aika: 18.-19.11.2017
Paikka: Kauppakeskus Valkea