Kokoomuksen Naisten Liitto hallituksen kokous

Aika: 20.1.2019
Paikka: Puolueristeily