Täältä tullaan elämä

Touko-kesäkuun vaihteessa kymmenettuhannet nuoret saivat opintonsa päätökseen. Osa heistä sai painaa päähänsä valkolakin. Osa sai käteensä todistuksen suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta. Mitä heillä on edessään?


Monia ylioppilaista ja osaa ammatillisen tutkinnon suorittaneista odottaa valmistautuminen pääsykokeisiin ja kilpailu opiskelupaikoista. Osa suuntaa työelämään. Osalla on edessä armeija.

Kilpailu jatko-opintopaikoista on monilla aloilla kovaa. Keväällä 2012 ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin hakeneista vain reilu kolmannes sai haluamansa opiskelupaikan. Kovin kaksinen ei tilanne ole työmarkkinoillakaan lähes neljänneksen työmarkkinoiden käytettävissä olevista nuorista ollessa työttöminä. Kevään aikana nuorisotyöttömyys jopa kasvoi päinvastaisista tavoitteista huolimatta. Myös niillä nuorilla, jotka ovat onnistuneet löytämään työpaikan, työsuhteet ovat usein osa- tai määräaikaisia, eikä varmuutta työn jatkuvuudesta ole.

Vuoden alussa voimaan tullut nuorisotakuu ei olekaan toteutunut tarkoitetulla tavalla. Nuorisotakuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tulisi tarjota työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Paljon on vielä tehtävää, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin ja erityisesti siihen, että tarjotut tukitoimet olisivat nuoren kannalta optimaalisia.

Realiteetit ovat kovia. Silti ei ole syytä vaipua synkkyyteen. Vaille koulutuspaikkaa jääneen nuoren kannattaa miettiä vaihtoehtoisia aloja tai koulutusreittejä ja hakea vuoden päästä uudelleen haluamansa alan koulutukseen, toivon mukaan entistäkin paremmin eväin. Vaikka työkokeilu- tai työpajapaikka voi tuntua opiskelu- tai työpaikan huonolta korvikkeelta, myös ne tuottavat tulevaisuuden kannalta arvokasta työkokemusta. Pätkätyöt puolestaan mahdollistavat monipuolisen työkokemuksen hankkimisen, mikä voi olla ajan mittaan jopa kilpailuetu työmarkkinoilla.

Asioilla on puolensa ja kaikki työkokemus on arvokasta. Koulutuksen ja työn kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa parhaalla mahdolisella tavalla. Vielä onkin tehtävää, jotta nuorten koulutus- ja työurat eivät tyssäisi alkuunsa. Tästä huolimatta onnea kaikille valmistuneille. Älkää luovuttako ja pitäkää lippu korkealla, vaikka opiskelu- ja työpaikan löytäminen ei heti onnistuisikaan. Teillä on elämä edessä. Täältä tullaan elämä!


Terveisin Anna-Liisa