Ammattina ihminen

Kun keskustelin Oulun suurmessuilla eri henkilöiden kanssa, totesin useampaankin kertaan, että ammattinani on olla ihminen. Käytin kyseistä mottoa ensimmäisen kerran jo vuosia sitten, esitellessäni itseni opettajien täydennyskoulutustilaisuudessa. Motto kuvaa yhä ajattelutapaani, ja se sopii hyvin kuvaamaan myös Toivon politiikan -politiikkaohjelmaani. 

Olen politikkona ja päätöksentekijänä inhimillisen hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen puolestapuhuja. Olikin mieltä lämmittävää, kun pitkäaikainen yhteistyökumppanini totesi messuilla tavatessamme, että erityistä tukea tarvitsevat ovat minulle sydämen asia. Hänen toteamuksensa oli osoitus siitä, että poliittiset tavoitteeni näkyvät - ja ovat näkyneet jo vuosia - myös käytännön toiminnassani. Toisena mottonani voisikin olla lainaus ranskalaisen lastenkirjailija Antoine de Saint-Exupéryn kirjasta Pikku prinssi:

One sees clearly only with the heart. Anything essential is invisible to the eyes” 

Terveisin Anna-Liisa