Luentokeikkailua

Tämän vuoden ensimmäinen neljännes on ollut hektinen. Alkuvuoteen mahtuivat niin toimittamani kirjan julkaisu kuin väitöstilaisuutenikin. Siihen on mahtunut myös monia luentomatkoja eri puolille Suomea. Luentomatkat ovat vieneet minua niin   länteen ja itään kuin etelään ja pohjoiseenkin.

Vastaväittäjä kutsui minua väitöstilaisuudessani lähetyssaarnaajaksi. Itse olen käyttänyt itsestäni nimitystä matkalaukkusaarnaaja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana matkalaukku on löytynyt usein työhuoneeni ovenpielestä, kun olen ollut menossa jonnekin tai tulossa jostakin. Viimeinen kuukausi on ollut tässä suhteessa kaikkein vilkkain. Hiihtoloman jälkeen olen ollut luentokeikalla Raahessa, Kuopiossa, Kotkassa, Kuusamossa ja Helsingissä. Muut työreissut huomioiden ajokilometrejä kertyi maaliskuun aikana liki 3000. Sen lisäksi tulivat julkisilla kulkuneuvoilla tehdyt matkat, silloin kun niiden käyttö oli mahdollista ja myös ajankäytöllisesti ja matkan pituus huomioiden perusteltua.

Luennoille on kysyntää vain, jos puhujalla on jotakin sanottavaa. Luentojeni kysynnän perusteella, minulla on sanottavaa. Tähän viittaavat myös seuraavat luentojen tilaajilta  luentopyyntöön vastaamisen ja luennon jälkeen saamani viestit

  • Hienoa että olet mukana!
  • Kiitos vielä kerran, että lupauduit tulemaan kouluttajaksi
  • Hienoa, että Sinä pääset luennoitsijaksi!!!
  • Sinulla varmasti on päivään paljon annettavaa.
  • Kiitokset erinomaisesta luennosta!
  • Tuhannet kiitokset antoisasta luennosta!
  • Lämmin kiitos eilisestä. Vilkaistuani nopeasti palautteita voin todeta, että palaute oli hyvin myönteistä.

Minua pyydetään luennoijaksi usein tutkijana. Kysytyimpiä luentoaiheita ovat tänä vuonna olleet "Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy" sekä"Miten viime lama vaikutti lasten ja nuorten hyvinvointiin? Mitä voimme oppia siitä?"  Molemmat aiheet pohjajtuvat väitöskirjatutkimukseeni. Moni luentopyyntö tulee myös sen perusteella, että joku koulutustilaisuuden järjestäjistä on ollut aiemmin kuuntelemassa luentoani ja pitää minua sen perusteella sopivana luennoijana suunniteltuun tilaisuuteen. Vahvuutenani luennoijana on runsas käytännön esimerkkien käyttö, joka tekee luennot eläviksi ja jonka kautta myös kuulijat löytävät luennoista yhtymäkohtia omaan kokemusmaailmaansa. Toisaalta vahvuutenani luennoijana on laaja-alaisuus. Luentoni voivat liittyä eri ikäryhmiin ja näkökulmiin. Lisäksi asiantuntijuusalueeni laajentaminen tutkimus- ja kirjoitustyön kautta laajentaa myös luentojeni mahdollista aihealuetta.

Uudistumiskykyisyys on mielestäni luennoijalle tärkeä ominaisuus. Saman luennon toistaminen, kerta toisensa jälkeen samoja kalvoja käyttäen voi onnistua jonkin aikaa. Useimmiten kysyntä loppuu ennen pitkää. Toisaalta kyse on myös havaintomateriaalin käytöstä. Itselläni PowerPoint esitys toimii luennon runkona, jonka avulla jäsennän luennon perusrakenteen ja mitoitan luennon käytettävä aika huomioonottaen. Siitä eteenpäin luennointi on luennon sisällönhallintaan pohjautuvaa improvisointia. Lopullisiin sisältöihin vaikuttavat muun muassa kuulijoiden mahdolliset kysymykset ja kommentit. Myös käyttämäni esimerkit voivat vaihdella jossain määrin silloin, kun pidän saman luennon  useammalla paikkakunnalla.

Asiantuntijaluennot ovat ja tulevat varmasti myös jatkossa varmasti olemaan tärkeä osa työnkuvaani. Ne ovat minulle myös mieluisa osa tehtäväkenttääni. Matkalaukku tulee siiis myös jatkossa mitä todennäköisimmin löytymään kerta toisensa jälkeen työhuoneeni oven pielestä. Ehkä on myös tarpeen hankkia seinäkalenteri, johon voin merkitä perheelle tiedoksi, missä päin olen milloinkin menossa ja milloin palaan kotiin.

Terveisin

Anna-Liisa