Merellinen Oulu

Reilu vuosi sitten olin kahden Oulussa vierailulla olleen tsekkiprofessorin autonkuljettajana. Kun olin viemässä heitä yliopistolta takaisin hotellille, he halusivat ennen hotelliin paluutaan kiertoajelulle. Erityisesti heitä kiinnostivat meri ja oululainen laivaliikenne. Käytin heitä Pikisaaressa ja Kiikelinsaaressa, minkä jälkeen kiertelimme Oulujoen suistoalueella.  

Kesäinen Oulu näytti vehreältä. Jokisuiston maisemat antoivat vieraille myös muutoin positiivisen kuvan kaupungistamme. Merellistä vaikutelmaa he eivät voineet kuitenkaan saada Oulusta. Tilanne olisi ollut sama, jos kiertoajelu olisi tehty joenrantojen pyöräteitä pitkin polkupyörillä.

Oulun asemaa merikaupunkina ei hyödynnetä nykyisellään siinä määrin kuin olisi mahdollista. Merellisen imagon vahvistaminen edellyttäisi monin paikoin rantojen siistimistä ja rantapusikoiden raivaamista. Siivousurakan jälkeen kehittämiskohteina voisivat olla mahdollisuudet nähdä kaupunki mereltä käsin.  Kun nämä asiat olisivat kunnossa, olisi monilla tahoilla varmasti runsaastikin ideoita merellisen Oulun edelleen kehittämiseksi.

Oulun merellisen imagon vahvistamisessa ei ole kyse ainoastaan matkailun kehittämisestä. Nämä asiat osana viihtyisää elinympäristöä ovat tärkeitä myös monelle kaupunkilaiselle.

Terveisin Anna-Liisa