Arvot mekin ansaitsemme

Viime kuukausina on eri yhteyksissä puhuttu usein arvoista. Niin tulevien eduskuntavaalien ehdokkaat kuin vuoden loppupuolella olleiden seurakuntavaalienkin ehdokkaat ovat yksi toisensa jälkeen kertoneet kannattavansa suomalaisia perusarvoja: koti, uskonto, isänmaa. Usein he eivät ole kuitenkaan tarkentaneet, mitä nämä arvot merkitsevät heille.

Mielestäni arvot eivät saa koskaan olla pelkkiä sanoja. Ne ovat ennen muuta tekoja. Jos ne ovat todellisia arvoja, ne näkyvät kaikessa toiminnassamme olipa kyse politiikasta, uskonnosta tai muusta toiminnastamme. Ne näkyvät myös tekemissämme päätöksissä.

Arvot luovat toiminnalle ja päätöksille kestävän perustan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että arvojen mukainen toiminta ei ole sattumanvaraista. Kun toiminta pohjautuu todellisiin arvoihin, eivät myöskään yksilön eri elämänalueilla noudatettavat arvot voi olla ristiriidassa keskenään. Vaikka päätöksenteossa tulee tilanteita, jolloin päättäjien on valittava kahdesta pahasta pienempi paha, antavat arvot vahvan perustan myös tällaisille vaikeammille päätöksille.

Eduskuntavaalien lähestyessä osa tehdyistä aloitteista ja päätöksistä näyttää suosion kalastelulta hinnalla millä hyvänsä vailla arvopohjaa.  Mikäli yksilö kumartaa vuoroin sinne ja vuoroin tänne, ei hänen toiminnallaan ole aitoa arvoperustaa, eikä yksilö itsekään ei ole välttämättä täysin selvillä siitä, mitä hänen arvonsa ovat. Toimiessaan tällä tavoin ehdokkaat ja päättäjät eivät myöskään osoita sellaista äänestäjien arvostusta kuin heidän kuuluisi osoittaa. Näin toimiessaan he unohtavat, etteivät he edusta vain itseään vaan myös niitä, joiden äänillä he ovat luottamustoimeen päässeet.  

Minulle on tärkeää että Kokoomus on arvopuolue. Odotan myös niin nykyisiltä kuin tuleviltakin päättäjiltä aitoa arvokeskustelua ja arvoperustaista toimintaa. Tämän vuoksi toivon myös äänestäjien kiinnitävän äänestyspäätöksiä tehdessään huomiota ehdokkaiden arvoihin: ovatko ne vain sanahelinää, vai löytyykö niille todellinen sisältö, joka näkyy myös ehdokkaan toiminnassa. Me ansaitsemme arvot ja päättäjät, jotka tekevät päätöksiä arvoperustaisesti.

Terveisin Anna-Liisa