Jalasmökkien aika on ohi

1982 käytiin keskustelua siitä, oliko Paavo Väyrysen oikea kotipaikka Keminmaa vai Helsinki. Hän oli kirjoilla Keminmaalla, jossa hänellä oli kesäasumiseen soveltuva jalasmökki, kun varsinainen koti oli Helsingissä.

Jalasmökkikohu ja siihen liittyvä kysymys ehdokkaan kotipaikasta on jäänyt monien mieleen. Asetuttuani eduskuntavaaliehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaan sijaan Lapin vaalipiirissä monet kysyivätkin minulta, olenko muuttanut Lappiin.  Minulle tuli myös kysymyksiä siitä, miten voin oululaisena olla ehdokkaana Lapissa. En lähde tässä sen enemmän kommentoimaan jalasmökkikohua. Sen aika on ohi. Sen sijaan tarkastelen vaalikelpoisuutta ja asettumista ehdolle muussa kuin asuinpaikan mukaisessa vaalipiirissä.

Vaalikelpoisuus eduskuntavaaleissa pohjautuu vuoden 1999 perustuslakiin ja se on riippumaton ehdokkaan kotikunnasta. Lain mukaan ehdokas voi asettautua ehdolle missä tahansa vaalipiirissä, kuitenkin vain yhdessä vaalipiirissä. Helsinkiläinen tai oululainen voi olla ehdokkaana esimerkiksi Lapissa tai päinvastoin.

Kuntavaaleissa ehdokkaaksi kelpaa vaalilain (1998) mukaan ainoastaan kyseisen kunnan asukas. Eduskuntavaaleissa tätä ehtoa ei ole, eikä ehdokkaan tarvitse muuttaa toisen piirin alueelle ollakseen siellä vaalikelpoinen. Osaltaan vaalikelpoisuutta koskevaan hämmennykseen onkin syynä myös eri vaaleissa eri tavoin määritelty vaalikelpoisuus.

Etelä-Suomessa asettuminen ehdolle toiseen vaalipiiriin on tavallisempaa kuin Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi liikkuvuus Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien välillä on yleistä. Pohjoisessa liikkuvuutta vaalipiirirajan yli ei ole niin paljon ja myös tämän mahdollisuuden lainmukaisuus on jäänyt tuntemattomammaksi.

Asettumisella ehdokkaaksi toisessa vaalipiirissä kuin oma asuinpaikka on, on aina perusteensa. Päätös voi perustua valtakunnalliseen tunnettuuteen tai siihen että on syntynyt ja/tai asunut pitkään toisen vaalipiirin alueella. Perusteena voi olla myös liikkuminen työn vuoksi yli vaalipiirirajojen, mikä on tilanne omalla kohdallani.

Olen työskennellyt vuodesta 1998 eri verkosto-organisaatioissa ja edustanut työssäni laajemmin koko Pohjois-Suomea Lappi mukaan lukien.  Vuosien mittaan Lappi on tullut minulle tutuksi. En tässä lähde avaamaan sen tarkemmin yhteyksiäni Lappiin. Se on toisten kirjoitusten aihe. Sen sijaan voin todeta olevani ja olleeni jo vuosien ajan koko Pohjois-Suomen edustaja – myös yli Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin välisen vaalipiirirajan.

Terveisin Anna-Liisa

Perustuslaki

Vaalilaki

Rajoja ja rajojen ylityksiä -blogikirjoitus