Yhdessä olemme enemmän

Oulun Kokoomusnaiset vietti viikko sitten yhdistyksen 90-vuotisjuhlaa teemalla ”Yhdessä olemme enemmän”. Mielestäni teema kuvaa hyvin yhdistyksen toimintaa eri vuosikymmeninä ja sopii kuvaamaan myös poliittista toimintaa yleisemmin. Yhdessä saadaan enemmän aikaan myös politiikassa.

Yhteistyön merkitys yhdistystoiminnassa tuli monin tavoin näkyviin tutustuessani Oulun Kokoomusnaisten historiaan. Jo toimintansa alkuvuosina yhdistys teki yhteistyötä muiden naisjärjestöjen kanssa Sara Wacklinin muistokiven ja tyttökoulun yläluokkien saamiseksi kaupunkiimme. Sotavuosina eri naisjärjestöt pitivät yhdessä sotilasmajalaa rintamalta lomilla oleville sotilaille. 

Myös Oulun Kokoomusnaisten vuosien mittaan tekemä hyväntekeväisyystoiminta eri muodoissaan on vahva näyttö yhteistyöstä ja siitä, miten yhdessä saadaan aikaan enemmän. 1930-luvun alun pulavuosina yhdistyksen ompeluseura valmisti lämpimiä vaatteita köyhille kansakoululaisille jaettaviksi. Vuonna 1931 jaettiin 250 vaatekappaletta eri kansakouluille. Viikottaisissa ompeluilloissa valmistui 1920-1930-luvuilla myös liinavaatteita niin Kyyhkylän invalidikotiin kuin Oulun Raajarikkoisten Lastenkotiinkin. Sotavuosina rintamalla olevia sotilaita muistettiin paketeilla, joista löytyi niin sukkia ja lapasia kuin myös syötävää.

Ilman jäsenten välistä yhteistyötä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa moni asia olisi jäänyt tekemättä. Tämä ei koske ainoastaan kulttuurista toimintaa ja hyväntekeväisyyttä. Ilman yhteistyötä eivät olisi onnistuneet myöskään eri vaalien kampanjat sen paremmin kuin retket ja erilaiset tapahtumatkaan. Tämä pätee edelleen. Koko yhdistystoiminnan ydin on yhteistyössä, halussa toimia ja saada aikaan jotakin yhdessä. Ilman yhteistyötä moni asia ja päätös jäisi tekemättä.

Yhteistyötä on tehty menneinä vuosikymmeninä ja sitä tehdään edelleen monilla tasoilla. Sitä tehdään yksilöiden välillä, yhdistyksissä, yhdistysten kesken, piirin alueella ja puolueessa, mutta myös puolueiden välillä ja muiden toimijoiden kanssa. Yksin on vaikea saada aikaan mitään tai lopputulos jää ainakin vaatimattomaksi verrattuna siihen, mitä voidaan saada aikaan yhdessä. Yhdessä olemme enemmän ja yhteistyössä saamme enemmän aikaan.

Terveisin Anna-Liisa