Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin tukena

Kun nuorella on paha olla, voi toimistopöydän ääressä puhuminen saada hänet menemään entistäkin pahemmin lukkoon. Puhuminen on usein helpompaa arkisten askareiden lomassa, esimerkiksi kahvikupin äärellä, automatkalla tai remonttihommien välissä. Aina nuori ei löydä lainkaan sanoja omien tunteidensa, ajatustensa ja kokemustensa ilmaisemiseen. Hänellä on silti käytettävissään erilaisia itseilmaisun keinoja.  

Meillä jokaisella on hyvinvoinnin peruslähtökohtien – riittävä lepo, monipuolinen ruokavalio, liikunta – ohella omat yksilölliset tapamme ylläpitää hyvinvointia ja hallita stressiä. Yhdelle sopiva tapa voi olla kirjoittaminen, toiselle musiikki, kolmannelle luonnossa liikkuminen ja neljännelle keskustelu ystävien kanssa. Erilaiset toiminnalliset menetelmät, esimerkiksi kirjoittaminen, kuvataiteet ja musiikki tarjoavat nuorille välineitä omaan itseen, omiin tunteisiin ja ajatuksiin tutustumiseen sekä omien rajojen koetteluun, itseilmaisuun ja minän eheytymiseen.

Jokainen nuori haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Nuorella, joka kokee olevansa jollakin tavalla eksyksissä ja rikki sisältä, tämä tarve jopa korostuu. Voidakseen eheytyä hän tarvitsee tukea. Nuoren arjessa läsnä olevien aikuisten yhtenä tehtävänä, ehkäpä kaikkein tärkeimpänä, on toivon ylläpitäminen nuoren elämässä myös silloin, kun hänen itsensä on vaikea uskoa valoisampaan tulevaisuuteen. Niin kauan kuin on elämää, on toivoa ja erilaisista vaikeuksista voi selviytyä.

Anna-Liisa Lämsä
Tutkimuspäällikkö
Ammattiopisto Luovi


Teksti julkaistu myös Esteetön amis-sivustolla