Päiväparkki ja vertaistukea

Viime vuosina olen saanut seurata läheltä useamman omaishoitajan arkea. Aina he eivät ole olleet omaishoidontuen piirissä, eikä omaishoidon lisäksi tarvittavien palvelujen saaminen ole ollut itsestään selvää. Aina saadut kotisairaanhoidon palvelut ja muut tukipalvelut eivät ole myöskään olleet riittäviä. Näiden kokemusten myötä minulle oli itsestään selvää, että osallistun Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n haastekampanjaan ja tutustun omaishoitajien arkeen. 

Vierailin maaliskuun puolivälissä Rovaniemen Taukopirtillä. Aamupäivän aikana sain tavata Napapiirin omaishoitajat ry:n työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, tutustua päiväparkkitoimintaan ja osallistua omaishoitajien vertaistukiryhmään. Aamupäivän tunteihin mahtui keskustelua, laulua ja naurua, mutta myös puhetta huolenaiheista, jaksamisesta ja palveluketjujen toimivuudesta – tai toimimattomuudesta.

Kaikkein päällimmäiseksi asiaksi aamupäivän aikana nousi omaishoitajien jaksaminen. Jaksaakseen hoitaa läheistään omaishoitaja tarvitsee vapaapäiviä, eikä ajan saaminen myös vapaa-ajan harrastuksiin olisi pahitteeksi. Moni omaishoidettava tarvitsee kuitenkin jatkuvaa hoivaa, joten vapaahetken saati vapaapäivän saaminen edellyttää toimivia sijaishoidon palveluita. Vapaa-ajassa on kyse paitsi omaishoitajan jaksamisesta, myös hänen oikeuksistaan. Mitään työtä ei tehdä tauotta 7/24, joten tätä ei voida vaatia myöskään omaishoitajalta. Omaishoitajilla on oikeus vapaapäiviin ja -hetkiin, eikä hänen tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä, että jättää omaisensa hetkeksi muiden hoitoon.

Toinen aamupäivän aikana toistuvasti esillä ollut aihe oli palveluketjujen katkeamattomuus. Se, että asioita pallotellaan viranomaiselta toiselle ja apua täytyy hakea usealta luukulta, syö turhaan omaishoitajien voimavaroja. Omaishoitajat kokivat hyvänä tiimilääkärisysteemin, jossa niin omaishoitaja kuin hoidettavakin saivat asioida tutulla lääkärillä. Näin aikaa ei mennyt sairaushistorian turhaan läpikäymiseen, vaan lääkärikäynnillä päästiin heti asiaan. Palveluketjujen katkeamattomuutta voisi kehittää edelleen perustamalla omaishoidon koordinaattorin virka. Tehtävään palkattavan tulisi olla hoitoalan ammattilainen, joka huolehtisi paitsi omaishoidettaville tarjottavien palveluiden koordinoinnista, myös omaishoitajien jaksamisesta.  

Omaishoitajia ei saa unohtaa, jotta he jaksavat tärkeässä työssään. Niin omaishoitajan vapaiden toteutumista kuin palveluketjujen katkeamattomuuttakin voidaan edistää omaishoitolailla. Aiemmin on säädetty lailla omaishoidontuesta. Lain eri pykäliä on uudistettu useampaan otteeseen. Nyt tarvitaan kokonaisvaltaisempaa lakiuudistusta. Tärkeää on muistaa, ettei omaishoidontuessa ole kyse ainoastaan omaishoitajalle maksettavasta korvauksesta, vaan myös jollei ennen muuta omaishoidon tueksi tarvittavasta palvelupaketista.

Anna-Liisa Lämsä

KT; tutkija, tietokirjailija

Eduskuntavaaliehdokas, Lapin Kokoomus