Perhevapaiden kustannustenjako

Eduskuntavaalit 2011

Oulun seudun Nytkis julkilausuma

Perhevapaat ja niistä aiheutuvien kustannusten jako ovat olleet esillä monissa eri yhteyksissä viime aikoina. Vanhempainvapaa työryhmä jätti muistionsa 10.3.2011.  Samana päivänä Yrittäjänaiset järjestivät Eduskuntatalolla mielenilmauksen perhevapaiden kustannusten jaosta. Aihe oli esillä myös laskiaissunnuntaina Oulussa järjestetyssä Naiset ja työ – vaalipaneelissa. Paneeliin osallistuneet eri puolueiden kansanedustajaehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että asialle täytyy tehdä jotakin.

Nykyisellään perhevapaakustannukset on kanavoitu naisvaltaisten alojen harteille. Tilanne on riskialtis sekä nuorten naisten työnantajille että naisille itselleen. Laskelmien mukaan yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa. Tätä summaa kasvattavat edelleen raskauden aikaiset sairauslomat sekä alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidosta aiheutuvat kustannukset.  Työntekijän jääminen äitiyslomalle saattaa horjuttaa pienen yrityksen taloutta kohtalokkaalla tavalla. Työnantajille on riskittömämpää palkata mies kuin nainen tai jättää uusi työntekijä kokonaan palkkaamatta.

Nykymallin maksajia ovat myös naiset. Niin kauan kuin naisesta aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehestä, ovat naiset miehiä heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Vaikka sukupuoli tai edes raskaus ei ole lainmukainen peruste sivuuttaa pätevä nainen työntekijää valittaessa, on riittävän pätevyyden omaava mies työnantajalle monessa tapauksessa sopivampi palkattava. Tämä näkyy myös naisten palkoissa sekä naisten vaikeuksissa vakiinnuttaa asemansa työmarkkinoilla ja edetä urallaan.  

Tilanne on epäoikeudenmukainen ja heikentää kohtuuttomasti naisvaltaisten yritysten kannattavuutta ja työllistämismahdollisuuksia. Tähän ei Suomella ole varaa. Tarvitsemme kipeästi jokaisen työpaikan ja yrityksen. Naisten ei puolestaan pitäisi joutua valitsemaan työn ja perheen välillä tai miettimään, milloin on oikea aika hankkia lapsia. Maamme väestön ikääntyessä nopeammin kuin missään muussa Euroopan maassa, jokainen syntyvä lapsi on yhteiskuntaamme tervetullut.

Vaadimme, että uusi hallitus toimii asiassa. Asiasta on puhuttu ja selontekoja tehty jo riittävästi.  Nyt on tekojen aika.

Oulun seudun NYTKIS – Naisjärjestöt Yhteistyössä

Arja Laitinen (keskusta), Anna-Liisa Lämsä (kokoomus), Taina Pitkänen-Koli (vihreät), Minna Siira (keskusta) ja Terttu Välikangas (Oulun ympäristön Kalevalaiset naiset) sekä kansanedustajaehdokkaat Outi Ervasti (kokoomus), Satu Haapanen (vihreät), Vaili Jämsä-Uusitalo (perussuomalaiset), Katja Hänninen (vasemmisto), Kaarina Kailo, (vasemmisto), Marja-Leena Kemppainen (kristillisdemokraatit), Terttu Kuusela (vihreät), Ritva-Liisa Niskanen (keskusta) ja Tytti Tuppurainen (SDP)