Yhdessä parempi Sote

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaisten syyskokous 15.11.2014

Parlamentaarinen työryhmä on nyt linjannut, että tuotantoalueet eli kuntayhtymät vastaavat jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Lainsäädännön valmistelutyö on kuitenkin vielä kesken. Hallitusta on syytetty kyvyttömyydestä tehdä päätöksiä. Tästä huolimatta sen ei tule sortua suureen virheeseen ja tehdä päätöstä, jota kansantalouttamme ei kestä. Jo nyt 58 % kuntien budjetista menee sosiaali- ja terveystoimen menoihin.

Kaikkien puolueiden – olivatpa ne tällä hetkellä hallituksessa tai oppositiossa - tulisi nyt unohtaa populismi ja hakea oikeaa ja kestävää ratkaisua. Tavoitteena tulee olla parempi sote, jossa julkinen ja yksityinen palvelutuotanto sekä yhteisöt puhaltavat yhteen hiileen hakien kustannustehokkainta tapaa tuottaa palvelut.

Lain valmistelu on kuitenkin tuonut mukaan linjauksia, jotka eivät johda haluttuun päämäärään vaan toteutuessaan vievät Suomea monta askelta taaksepäin. Puolueiden puheenjohtajat sopivat keväällä, että muodostetaan selkeä, yksiportainen hallinto. Uudistus on kuitenkin johtamassa entistä sekavampaan hallintohimmeliin. Jos uudistus toteutetaan esitetyssä muodossa, hallintoportaiden määrä kasvaa nykyisestä kahdesta (kunta ja valtio) neljään (valtio, sote-alueet, tuotantoalueet ja kunnat). On arvioitu, että tällä mallilla syntyy kymmeniä uusia hallintoyksikköjä.

Esityksen mukainen sote-uudistus synnyttäisi entistä vahvemman kunnallisen palvelutuotannon monopolin. Tämä suunta on päinvastainen kuin muissa Euroopan maissa, jotka ovat menestyksellisesti ottaneet käyttöön eri sektoreiden voimavaroja hyödyntävän monituottajamallin ja lisänneet näin asiakkaan valinnanvapautta.

Suomessa toimii noin 20 000 sosiaali- ja terveysalan yritystä, jotka työllistävät 60 000 työntekijää. Tuotantoalueilla tulee lain mukaan kuitenkin olla oma henkilöstö ja varustus valmiina saadakseen tuottamisluvan ja ne voivat halutessaan ostaa yrityksiltä tai yhteisöiltä. Yksityisten palvelutuottajien asema lakiesityksessä on toimia alihankkijan alihankkijana suuressa sote-himmelissä, jos tuotantoalueet niitä tarvitsevat. Onko meillä varaa menettää nämäkin työpaikat ja toimivat, jo olemassa olevat lähipalvelut?

Sote-uudistusta on viety eteenpäin hyvin tuottajalähtöisesti. Asiakkaan valinnanvapauden lisääntyminen on ollut vain sanahelinää. Terveet ja kustannustehokkaat markkinat syntyvät kuitenkin vain silloin, kun asiakkaat pääsevät aidosti valitsemaan kustannuksiltaan ja laadultaan tehokkaimman palvelun. Sama vaade ja velvoite tulisi olla myös hankintoja tekevällä yksiköllä. Näin saavutettaisiin toivottuja säästöjä ja tehokkuutta.

 

Tuula Mustonen                                             Anna-Liisa Lämsä

Kuusamon Kokoomusnaiset                            Oulun Kokoomusnaiset