Lehtikirjoitukset ja kolumnit

 • Vaikuttavuutta sote-palveluihin. Koillissanomet 20.1.2022
 • Vaikuttavuutta sote-palveluihin ajoissa annetulla tuella ja palvelujen yhteensovittamisella. Haapavesi -lehti 20.1.2022
 • "Kaikkein helpoiten palvelujen yhteensovittaminen onnistuu, kun palveluja tarjotaan yhden luukun periaatteella" Rantalakeus, verkkolehti 20.1.2022
 • Vaikuttavuutta sotepalveluihin  MunOulu20.1.2022
 • Unohtuvatko pitkäaikaistyöttömät? Forum24 16.5.2017.
 • Lapsuus päihteiden varjossa.  Valkonauhalehti 1/2016, 14-15.
 • Mikä on ratkaisevaa työllistymisessä? Lappilainen 16.3.2015
 • Tunnistetaan osaaminen. Lapin Kansa 14.3.2015
 • Kuka on nuori nuorisotyössä? Uusi Rovaniemi 4.3.2015.
 • Nuorisotyö turvattava. Lapin Kansa 3.3.2015.
 • Kuntoutuksella kustannussäästöjä. Lapin Kansa 14.2.2015
 • Minne lähteä peruskoulun jälkeen? Lapin Kansa 4.2.2015 ja Pohjolan Sanomat 8.2.2015, Uusi Rovaniemi 14.2.2015
 • Keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn. Lapin Kansa 28.1.2015, Pohjolan Sanomat 4.3.2015
 • Vähemmän on enemmän  Lounais-Lappi 22.1.2015
 • Lähiyhteisön tukea tarvitaan Uusi Rovaniemi 21.1.2015
 • Sote-uudistuksen alueelliset haasteet. Lappilainen 14.1.2015
 • Lappi ikääntyy nopeimmin. Lapin Kansa 10.1.2015
 • Yhdessä olemme enemmän. Sinituuli Pohjois-Pohjanmaa. Kevät 2014.
 • Nuorisotakuu kannatettava Kaleva Vaalipuheita 13.10.2012.
 • Sirpaleista eheäksi. Terveydenhoitaja 8/2012, 18-19.
 • Valinnan vaikeus ja valinnan pakko. Ryhmätyö 2/2012, 15-22.
 • Mistä puhumme, kun puhumme nuorten syrjäytymisen ehkäisystä? Nykypäivä. Puheenvuoro. 9.3.2012.
 • Ajoissa annettu tuki tehokkainta. Kaleva. Lukijalta 28.2.2012.
 • Masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. Kansanopisto 3/2011, 4-5.
 • Nuoret aikuiset työelämä ja masennus. Terveydenhoitaja 7/2011, 8-10
 • Kannattelevat sosiaaliset verkostot. Terveydenhoitaja 3/2010, 26-28.
 • Toiminnalliset menetelmät nivelvaiheen tukena.  Erityiskasvatuksen tutkimus- ja menetelmätieto Erika 1/2010, 10-12.
 • Sosiaaliset verkostot kasvun tukena. Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton jäsenlehti Kasper 1/2010, 20-24.
 • Ajoissa annettu tuki tehokkainta. Valtatie20 No 004 tammikuu 2010.
 • Aikuinen toivon asiamiehenä lapsen elämässä. Terveydenhoitaja 9/2009, 6-8.
 • Nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy. Ammatilliset erityisopettajat ry. Verkkoartikkeli 9.11.2009.
 • Tuki tärkeää kouluasteen nivelvaiheessa. Kaleva Alakerta 28.10.2009. Kirjoittajat Irja Jylhä & Anna-Liisa Lämsä.
 • Tukea koulupolun nivelvaiheisiin. Erityiskasvatus 3/2009, 6-8. Kirjoittajat: Lämsä, A-L & Jylhä, I.  .
 • Verkostot ehkäisevät nuorten syrjäytymistä. Koillissanomat, Koillimaan Uutiset  kevät 2009
 • Läheisten tuki ehkäisee syrjäytymistä. Nuorisotutkimus 2/2009
 • Sosiaalinen tuki avainasemassa syrjäytymistä ehkäistäessä. Kasper 2/2009, 20-22.
 • Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja huolenpitoa. Erityiskasvatus 2/2009, 10-12.
 • Miten 1990-luvun lama vaikutti lasten ja nuorten hyvinvointiin? Mitä voimme oppia siitä? Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. Sosiaalinen nuorisotyö ja lama -kolumnisarjan kolumni 14.5.2009.
 • Nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia. Mukana! Ammatillisen erityisopetuksen arjessa. Ammattiopisto Luovin asiakaslehti 2009, 3.
 • Nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia. Ajassa Nyt -verkkolehden vaaliliitteen kunnallisvaaliehdokkaiden blogi. 26.9.2008.
 • Nuorten pahoinvointiin ajoissa apua. Kaleva. Alakerta 21.9.2008. Kirjoittajat: Lämsä, Anna-Liisa & Kiviniemi Liisa.
 • Lapsen hätään on saatava apua Kaleva. Lukijan sivu. 20.8.2008
 • Mielikuvien politiikkaa. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. Nuorisojärjestöt, politiikka ja vaikuttaminen kolumnisarjan kolumni 30.4.2008.
 • Koulutuksellinen tasa-arvo - tasapäistämistä vai yhtäläisiä mahdollisuuksia omien edellytysten mukaiseen oppimiseen? Nuorisotutkimusseuran verkkolehti Kommentti. Nuoret polarisoituvassa yhteiskunnassa kolumnisarjan kolumni 27.11.2007.
 • Suomen ammatilliset erityisoppilaitokset yhteistyössä erityisopetuksen hyväksi. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso. Joulu 2006.
 • Nivelvaiheen oppilaitosyhteistyö erityisopiskelijoiden tukena. Oulun kaupungin opetustoimen henkilöstölehti Tievoksi 2/2006, 21—22.
 • Ammatillinen erityisopetus. Pääkirjoitus. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso. Joulu 2005.
 • Ammatillisen erityisopetuksen rahoitus. Pääkirjoitus. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso. Syksy 2005
 • Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Pääkirjoitus. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso. Joulu 2004.
 • Nuoret ja aatteelliset ääriliikkeet. Jarkko Riikosen luentoon pohjautuva artikkeli. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso. Kevät 2004.
 • Näkökulmia lapsuuteen. Lapsuuden normittaminen ja jäsentäminen 1990-luvun yhteiskunnassa. Nuorisotutkimus 17(4), 23—27.

Tieteellisiin artikkeleihin ja julkaisuihin pääset tästä