Aluevaaliteemat

Asiakaslähtöisyys

Palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä.  Asiakaslähtöisyys rakennetaan tarjoamalla asiakkaille oikea-aikaisia palveluja yhden luukun periaatteella, asiakkaan palvelutarpeesta lähtien ja asiakkaan tarvitsemat palvelut yhteensovittaen.  


Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki

 Palveluiden painopiste on  saatava siirtymään korjaavista palveluista peruspalveluihin ja varhaiseen tukeen. Ajoissa  annettu apu on tehokkainta.

 

Saavutettavuus

Palvelujen tulee olla saavutettavia  asuinpaikasta riippumatta, monipalvelu-pisteitä, liikkuvia palveluja sekä etä- ja verkkopalveluja hyödyntäen ja niin, ettei asiakas joudu turhaan etsimään oikeaa palvelua.

 

Monialaisuus

Pieni osa asiakkaista käyttää suurimman osan palveluista. Tämän vuoksi on tärkeää kohdata ihminen kokonaisena palveluissa ja sovittaa hänen tarvitsemansa palvelut yhteen. Kun asiakkaan saamat palvelut sovitetaan yhteen, vältytään siltä, että eri palvelut olisivat päällekkäisiä tai niiden tavoitteet olisivat keskenään ristiriidassa. Palvelujen monialainen yhteensovittaminen lisää palvelujen vaikuttavuutta ja myös niiden kustannustehokkuutta.