Anna-Liisa vaikuttajana

Olen rohkea, luotettava ja päämäärätietoinen ”työmyyrä”. En ole koskaan pelännyt haasteita. Kun ryhdyn johonkin, olen valmis pistämään itseni likoon. Tämä pätee myös politiikantekoon.

Vahvuuksiani päätöksentekijänä ovat

 • laaja-alainen koulutus ja asiantuntemus
 • monipuolinen työkokemus
 • rohkeus
 • ahkeruus
 • määrätietoisuus
 • ratkaisukeskeisyys
 • luotettavuus
 • päätöksenteon läpinäkyvyys
 • erilaisuuden ymmärtäminen 
 • koko Pohjois-Pohjanmaan ja sen eri kuntien sekä niiden vahvuuksien ja haasteiden tunteminen

Mottonani on "Tietoa, taitoa, tahtoa, tekoja". Minulla on tietoa,taitoa ja tahtoa vaikuttaa asioihin ja olen valmis tekemään töitä tärkeinä pitämieni asioiden eteen. Asiat eivät muutu päivittelemällä, miksi kukaan ei tee mitään. Muutos vaatii aina tekijänsä.

Mielestäni ihmisillä on oikeus odottaa päättäjiltä vastuullisia päätöksiä, jotka on tehty tiedolla ja sydämellä. Ennen päätöksentekoa otan selvää asioista ja teen päätökseni tosiasioihiin tukeutuen. Lisätiedon tarve ei saa mielestäni olla tekosyy vaikeidenkaan päätösten tarpeettomalle lykkäämiselle, sillä myös päätösten tekemättä jättämisellä on seurauksensa.

Tutkimus- ja asiantuntijuusalueeni ja koulutus- ja kokemustaustani huomioiden minulla on annettavaa erityisesti seuraavilla politiikan osa-alueilla:

 • hyvinvointipolitiikka
 • työllisyyspolitiikka
 • lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikka
 • koulutuspolitiikka