Miksi Kokoomus?

Olen mukana politiikassa nimenomaan Kokoomuksen edustajana, koska haluan tehdä politiikkaa, jossa

  • Uskotaan vaikutusmahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. Päättäjien tulee antaa kansalaisille uskoa vaikutusmahdollisuuksiin ja toivoa entistäkin paremmasta huomisesta. Toivo ei ole pumpulisia unelmia ja haavekuvia, vaan se on uskoa niin nykyisiin kuin tuleviinkin mahdollisuuksiin.
  • Välitetään kanssaihmisistä ja kuunnellaan heitä. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tämän vuoksi myös päättäjien tulee kuunnella ihmisiä herkällä korvalla ja ottaa heidän näkemyksensä huomioon päätöksiä tehdessään.
  • Pidetään annetut lupaukset.  Päättäjien uskottavuus rakentuu avoimuudelle ja rehellisyydelle. Siinä on kyse paitsi lupausten antamisesta, myös niiden pitämisestä. On uskallettava sanoa ääneen myös se, jos ei voi olla jonkin asian takana ja viedä asiaa eteenpäin.
  • Tehdään päätöksiä asiantuntemuksella. Tehtävien päätösten on perustuttava tietoon, mutta myös ymmärrykseen päätösten seurauksista. Vastuulliset päätökset ovat perusteltuja, jolloin myös niiden, jotka eivät ole asiasta samaa mieltä, on mahdollista hyväksyä ne.

Poliittisilla päätöksillä ei voida rakentaa kenenkään elämää valmiiksi. Niillä voidaan kuitenkin luoda ihmisille mahdollisuuksia sekä ohjata yhteiskuntakehitystä suuntaan, joka antaa uskoa tulevaisuuteen: Toivo elää !