Seurakuntavaalit 2018

Olin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa Tuiran seurakunnassa Katse -valitsijayhdistyksen listoilla ehdolla Tuiran seurakuntaneuvostoon #133 ja Oulun Evankelisluterilaisen seurakunnan yhteiseen kirkkovaltuustoon #43


Minut valittiin

 • Oulun evankelisluterialinen seurakuntayhtymä, yhteinen kirkkovaltuusto varajäsen
 • Tuiran seurakuntaneuvosto, varajäsen
 • Tuiran seurakunta, kasvatustyön johtokunta, jäsen


Aiemmat kirkolliset luottamustehtävät:

Tuiran seurakunta

 • julistustyön johtokunta pj 2015-2018
 • seurakuntaneuvosto varajäsen 2015-2018
 • seurakuntaneuvosto jäsen 2011-2014
 • kasvatustyön johtokunta vpj 2011-2014
 • kirkkoherranvaalien tiedotustyöryhmän pj 2013

Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

 • yhteisen kirkkovaltuusto jäsen 2011-2014
 • hautaustoiminnan johtokunta pj 2011-2014

Vuodesta 2016 olen toiminut kirkkoväärtinä Tuiran seurakunnassa ja avustanut messujen toteutuksessa Tuiran ja Pyhän Tuomaan kirkoissa.Vaaliteema: #minunkirkkoni on lähellä ihmisiä ja sinne on helppo tulla

Käytännössä tämä merkitsee minulle sitä, että

 • kirkko on läsnä ihmisten eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa
 • kirkko ei ole vain messuissa, vaan jalkautuu sinne missä ihmiset ovat ja kohtaa heidät arjessa

Tämän teeman mukaisesti olen toiminut kirkollisissa luottamustehtävissä tähänkin saakka. Käytännössä tämä on näkynyt mm.

 • messuja ja kirkon muuta toimintaa koskevassa kehittämistyössä, johon olen osallistunut mm. julistustyön johtokunnan puheenjohtajana; maallikkojen osallistumista messujen toteutukseen on lisätty ja roolia monipuolistettu. Lisäksi julistustyön johtokunnassa on keskusteltu kirkon näkymisestä eri tapahtumissa ja paikoissa ja läsnäolosta siellä, missä ihmiset ovat.
 • toiminnassani kasvatustyön ja hautaustoiminnan johtokunnissa; kirkko on mukana ihmisten elämässä  niin arjessa kuin juhlassakin kehdosta hautaan.
 • kirkkoherranvaalien yhteydessä esiin nostamissani teemoissa
 • rippikoululaisten messuja koskevan palautteen välittämisessä kasvatustoiminnen johtokunnalle ja seurakuntaneuvostolle ja heidän toiveensa mukaisen uudistuksen eteenpäinviemisessä

Teeman mukaisessa toiminnassa ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan toimiminnasta eri luottamustehtävissä, vaan toiminnasta yleensä ja ihmisten kohtaamisesta rakkauden kaksoiskäskyä noudattaen. Tämä näkyy myös Katse-vaaliohjelmassa, jota olin mukana kirjoittamassa.

Katse kohtaa arjessa