Miten koulutusjärjestelmä vaikuttaa?

Syrjäytymisen ABC - Annetaanko lasten meillä syrjäytyä rauhassa? paneelikeskustelu SuomiAreena, Pori 18.7. 2013

div class="fb-like" data-href="https://www.anna-liisalamsa.com/julkaisut-ja-luennot/asiantuntijaluennot/syrjaytymisen-abc-annetaanko-las/miten-koulutusjarjestelma-vaikut/" data-colorscheme="light" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true" data-send="false">