Työhistoria

Työllistymisen edistäminen

Aloitin marraskuussa 2015 työt Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston päällikkönä. Työtehtäviini sisältyvät asetuksen 1377/2014 mukaisesti mm. työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisointi, kuntien sote-palvelujen, TE-palvelujen ja Kelan palvelujen yhteensovittamisen koordinointi sekä monialaisen yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittäminen koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Vaikka työllisyyden edistämisessä on kyse minulle uudesta tehtäväalueesta, ovat työtehtäväni liittyneet siihen jo vuosia. Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen edistäminen on ollut yksi tutkimusalueistani niin kansallisissa kuin  kansainvälisissäkin tutkimushankkeissa. Myös koulutus on sinällään työllistymisen edistämistä. Itseasiassa olen toiminut suuren osan työurastani työllistymisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä ja uusi työ on luonteva jatko aiemmalle työuralleni.

Tutkimus- ja julkaisutoiminta

Työskentelin vuosina 2008-2015 tutkimuspäällikkönä Ammattiopisto Luovissa. Työtehtäviini kuuluivat  Luovin tutkimustoiminnan koordinointi, tutkimuksen tekeminen ja muiden tekemien selvitysten ja opinnäytetöiden ohjaaminen.

Vuosina 2010-2015 toimin kansallisena tutkijana useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa tuotettiin tietoa EU päätöksenteon tueksi. Tutkimustyön lisäksi vastuualueeseeni kuului Luovin julkaisutoiminta kattaen sekä kirjalliset julkaisut että oppimateriaalituotannon. Tutkimuspäällikkönä toimiessani toimitin kuusi tietokirjaa ja kirjoitin kymmeniä artikkeleita.

Tutkimus- ja julkaisutoimintani ei rajoitu ainoastaan Luovissa työskentelyaikaani. Jo 1990-luvulla toimin usean vuoden ajan päätoimisena tutkijana sekä kirjoitin artikkeleita ja olin mukana myös julkaisujen toimitustyössä. Lisäksi olen toiminut 1990-luvulta alkaen asiantuntijakouluttajana ja osallistunut erilaisten hyvinvointi- ja koulutuspoliittisten työryhmien toimintaan asiantuntijana. 

Oppilaitosjohdon tehtävät

Työskentelin 2002-2015 oppilaitosjohdon eri työtehtävissä, ensin vastaavana lehtorina Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden yksikössä ja maaliskuusta 2003 alkaen Ammattiopisto Luovissa (1.8.2007 saakka  Merikosken ammatillinen koulutuskeskus). Merikoskella/Luovissa toimin vuosien mittaan opiskelija-asiain päällikkönä, yksikön johtajana, rehtorina, pedagogisena johtajana ja tutkimuspäällikkönä. Työuraani vuosina 2000-2008 voisikin kuvata sanonnalla uusi vuosi ja uudet kujeet. Vaikka työskentelin tuona ajanjaksona vain kahden eri työnantajan palveluksessa, tehtävänimekkeeni vaihtuivat kutakuinkin vuosittain, kun sain tarttua uusiin haasteisiin. Esimiestehtävissä toimiessani suorien alaisten määrä on vaihdellut muutamasta henkilöstä noin sataan henkilöön.

Opetustyö

Merkittävän osan työurastani olen tehnyt opetustyötä eri kouluasteilla. Olen toiminut opettajana peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa sekä eri alojen täydennyskoulutustehtävissä. Joskus minulla on ollut 7-64-vuotiaita opiskelijoita jopa samana päivänä, kun olen opettanut peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaita aamulla, opettajaksi opiskelevia nuoria aikuisia iltapäivällä ja illalla vanhin opiskelijani on ollut eläkeläinen, joka oli aloittanut kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa dementiaa torjuakseen. Siinäpä elinikäisen oppimisen periaate pähkinänkuoressa! Viimeisten neljännesvuosisadan aikana olen pitänyt lisäksi asiantuntijaluentoja eri kohderyhmille.

Erityiskasvatus, opiskeluhuolto ja lastensuojelu

Erityisopetuksen ja opiskelijahuollon kysymykset ovat olleet aina lähellä sydäntäni. Ne olivat keskeinen osa työtehtäviäni jo 1980-1990-luvuilla työskennellessäni kuraattorina peruskoulussa, sekä  harjoittelijana lastensuojelulaitoksessa ja lastensuojelun tukihenkilönä. Viimeiset kymmenen vuotta on työskennellyt Ammattiopisto Luovissa (aiemmin Merikosken ammatillinen koulutuskeskus). Työni on tarjonnut minulle mahdollisuuden seurata ammatillisen erityisopetuksen kehittymistä aitiopaikalta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa toimiessani olen huomannut, että ne asiat, joita he tarvitsevat, ovat loppujen lopuksi tärkeitä kaikkien lasten ja nuorten kasvussa.

Muu kasvatus- ja hoiva-alan työkokemus

Opetusalan tehtävien ja tutkimustyön ohella olen työskennellyt nuoruudessani muun muassa seuraavissa työtehtävissä:

  • vammaisten ja vanhuksien avustaminen arjen toiminnoissa  sairaalassa, vanhainkodissa ja vammaisten palvelutalossa, useita jaksoja, yhteensä noin 7kk vuosina 1982-1987
  • lastenhoito, lasten vapaa-ajanohjaus, leikinohjaus. Useita jaksoja, yhteensä n. 2 vuotta vuosina 1980-1985.
  • opiskelijavalintojen avustavat tehtävät Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa kesällä 1985.