Asiantuntijatehtävät

 • THL mielenterveyspalveluiden kehittäjäryhmä 2022-
 • POPSote mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjäryhmä 2021-
 • Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu ohjausryhmä TEM 2021-
 • Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski-Pudasjärvi alueen koulutuksen kehittämisryhmä. Olin ammattiopiston lautakunnan edustajana elo-lokakuussa 2013 kokoontuneessa työryhmässä.
 • Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011-2020. Toimin 24.8.2011 julkistetun toisen asteen koulutuksen strategian kokoajana ja kirjoittajana.
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointistrategia, laajennettu strategiatyöryhmä syrjäytymisen ehkäisyn ja osallisuuden toimintalinja 2010-2012
 • Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009. Asiantuntija-alustajana työryhmän järjestämässä Nuoret miehet työelämään -seminaarissa 30.3.2009.
 • Opetustoimen henkilöstökoulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen; mukana useissa aihepiiriin liittyvissä työryhmissä 2006—2008. 
 • Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma: ehdotus lapsia ja nuoria koskevistatoimenpiteistä. Osallistuminen sosiaaliministeriön toimeksiannosta kootun asiantuntijaryhmän kokouksiin sekä kirjalliset  kannanotot toimintaohjelman luonnoksiin vuonna 2007. 
 • Sivistys, hyvinvointi ja kilpailukyky, Oulun läänin sivistysstrategia 2015. Osallistuminen Oulun lääninhallituksen sivistysosaston toimialan strategiatyöhön vuonna 2006. 
 • Vammaispolittinen ohjelma; Vammais- ja erityiskoulutuksen -työryhmä. Osallistuminen Oulun lääninhallituksen koollekutsuman asiantuntijaryhmän työskentelyyn sekä vammaispoliittisen ohjelman valmistelu oman asiantuntijuusalueen osalta vuonna 2006. 
 • Oulun läänin ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäjohtajat; Oulun lääninhallitus Sivistysosasto 2005-2006
 • Oulun Eteläisen seutukunnan Korkeakoulustrategia. Osallistuminen korkeakoulustrategiaryhmän toimintaan vuosina 2002—2003
 • Oulun kaupungin opetustoimen peruskoulujen erityisopetuksen suunnitelma 1993-1997. Osallistuminen Oulun kaupungin opetusviraston erityisopetuksen työryhmän työskentelyyn vuosina 1992-1993.