Erityiskasvatus-, opiskeluhuolto- ja lastensuojelu

Olen työskennellyt eri työtehtävissä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa. Osassa tehtäviä he ovat olleet koko työni kohdejoukkona, osassa yksi osaryhmä

  • Tutkimuspäällikön, pedagogisen johtajan, vt. rehtorin, toimipaikkajohtajan ja opiskelija-asiainpäällikön ja kouluttajan tehtävät Ammattiopisto Luovissa 2003-2015
  • Luokanopettajan tehtävät; opetusryhmiini oli integroitu myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Useita jaksoja ja useita ryhmiä, yhteensä noin 2 vuotta vuosina 1988-1996.
  • Lastensuojelun asiakkaana olleen nuoren tukihenkilönä toimiminen; nuoren opintojen ja elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä koulun ja lastensuojelun kanssa noin 5 vuotta vuosina 1990—1995
  • Koulukuraattorin viransijainen peruskoulussa. Useita jaksoja, yhteensä noin  1,5 vuotta  vuosina 1989—1990
  • Harjoittelu 3 kk koulukodissa vuonna 1984; osallistuminen monipuolisesti laitoksen eri tehtäviin, toimiminen sijoitetun nuoren omahoitajana