Muu kasvatus- ja hoitoalan työkokemus

Vammaishuolto ja vanhustenhoito 

  • Invalidiliitto ry:n Oulun palvelutalo. Vaikeavammaisten asukkaiden päivittäisiin toimintoihin liittyvät perussairaanhoidon ja kodinhoidon tehtävät. Sijaisuudet yhteensä  n. 1kk vuonna 1987.
  • Haapaveden kunta, Vattumäen kunnalliskoti. Vanhusten perussairaanhoidon tehtävät vanhainkodin sairasosastolla. Kesälomittaja 3kk kesä 1983.
  • Vihiluodon kansanterveystyön kuntainliitto. Vanhusten perussairaanhoidon tehtävät sairaalan vuodeosastolla 3kk kesä 1982.

Lastenhoito, vapaa-ajanohjaus, leikinohjaus

  • Oulun kaupungin nuorisotoimi. Tuiran nuorisotilat, avoimien ovien ohjaaja. Avoimien ovien toiminnan suunnittelu ja toteutus syksy 1984 - kevät 1985.
  • Lastenhoito lasten kotona kahdessa perheessä. Työtehtäviin kuului lastenhoidon ohella kodinhoitoa ja taloustöitä. Elokuu 1981-huhtikuu 1982.
  • Haapaveden kunta,leikkikentänohjaaja 2kk kesällä 1981.
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Haapaveden osaston leikkikenttä,leikinohjaaja kesäkuu 1980.

Muu kasvatusalan työkokemus

  • Oulun yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta. Aineenopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen avustavat tehtävät  kesä 1985.
  • Oulun yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta. Uusien opiskelijoiden pienryhmäohjaus syksy 1983.