Opettajana eri kouluasteilla

  Perusopetus

 • Psykologian opetus erityiskoulun lisäopetusluokan oppilaille lukuvuonna 2006—2007
 • Luokanopettajan viransijainen. Useita jaksoja, yhteensä reilut 2 vuotta vuosina 1988—1996.  Opettamiini yleisopetuksen ryhmiin oli integroituna useita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joten työskentely heterogeenisten oppilasryhmien kanssa ja erityisoppilaiden huomioiminen isoissa opetusryhmissä ovat minulle käytännössä tuttuja aihealueita.

 Toisen asteen koulutus

 • Psykologian opetus nuoriso– ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto-opiskelijoille Haapaveden Opistossa vuosina 2001—2002.
 • Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvä psykologian opetusharjoittelu Oulun Normaalikoulun lukiossa sekä filosofian opetus Pyhäjoen lukiolaisille videoneuvottelutekniikkaa hyödyntäen lv. 1996—1997
 • Kasvatusaineiden ja psykologian tuntiopetus Oulun sosiaalialan oppilaitoksessa. Yhteensä noin 9kk vuosina1989 ja 1994

Ammattikorkeakouluopetus

 • Kasvatustieteen, psykologian ja yhteiskunnallisten aineiden opetus yhteisöpedagogiopiskelijoille Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vuosina 2001-2003. Vastuualueinani oppilaitoksessa olivat mm. syrjäytymisen ehkäisyn suuntautumisopinnot, opinnäytetyöopinnot/ opinnäytetöiden ohjaus, hops -ohjaus, opetussuunnitelmatyö sekä kansainväliset asiat. Vastasin Haapavedellä huhtikuussa 2002  järjestetyn On the Borderline – Youth at Risk and the Problem of Marginalization –seminaarin suunnittelusta ja  organisoinnista sekä olin Erasmus opettajavaihtojaksolla Morray collegessa Skotlannissa lokakuussa 2002.
 • Tuntiopetus/ vierailuluennot eri ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan yksiköissä (Oulun amk, sosiaali- ja terveysalan yksikkö Oulu ja terveysalan yksikkö Oulainen, Keski-Pohjanmaan amk Ylivieskan yksikkö). Useita jaksoja vuosina 1996—2004. Aihealueina opetuksessa mm. nuorisokasvatus, mielenterveys sekä syrjäytymisen ja selviytymisen problematiikat.

Yliopisto-opetus

 • Pedagoginen tutkimuskurssi kasvatustieteen perusopinto-opiskelijoille avoimessa korkeakoulussa 2014-2017
 • Laadullisten tutkimusmenetelmien kurssi sosiaalityöntekijäopiskelijoille 2011
 • Johdatus kasvatustieteelliseen tutkimukseen -kurssi kasvatustieteen approbatur opiskelijoille avoimessa korkeakoulussa, useita ryhmiä vuosina 2008-2013
 • Kasvatustieteen opetus ja proseminaaritöiden ohjaus avoimessa korkeakoulussa. Useita ryhmiä vuosina 1993-1994
 • Kasvatustieteen opetus aineenopettajaopiskelijoille. Useita ryhmiä vuosina 1993-1996
 • Kasvatustieteen opetus kasvatustieteen perustutkintokoulutuksessa, opiskelijoiden ohjaus ja opintoneuvonta sekä osallistuminen yliopiston opetussuunnitelmatyöhön vv. 1992—1993

Aikuiskoulutus

Olen toiminut kouluttajatehtävissä myös aikuiskoulutuksen puolella mm. seuraavissa koulutuksissa

 • Kouluttaja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen anmmattitutkinto, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto ja perhepäivähoitajan ammattitutkinto koulutuksissa lokakuu 2015
 • Erityiskasvatuksen opetus oppisopimuskoulutuksessa, Ammattiopisto Luovi 2011
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajakoulutus, Ammattiopisto Luovi useita ryhmiä vuosina 2008-2011
 • Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, ODL & Ammattiopisto Luovi useita ryhmiä vuosina 2009-2011
 • Koulunkäyntiavustajakoulutus, Ammattiopisto Luovi 2008
 • Yhteisöpedagogien muuntokoulutus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Haapaveden yksikkö 2001-2003

Lisäksi olen pitänyt luentoja eri oppilaitoksissa ja toiminut kouluttajana eri oppilaitosten, järjestöjen ja muiden tahojen järjestämissä täydennyskoulutustilaisuuksissa.