Työllistymisen edistäminen

Verkostopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisointi Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä monialaisen yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittäminen.


Erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen liittyvät tutkimushankkeet 

  • Employment of People with Disabilities: Role of the public sector as employer. European Perspectives. Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique EHESP - department SHS. Maison des sciences sociales du handicap. France. 2013-2018
  • International Good Practice in Vocational Rehabilitation: Lessons for Ireland. National Disability Authority NDA, Ireland. 2014-2015. Report (by Donal McAnaney and Richard Wynne) published 2017.
  • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammattiopisto Luovi 2015. 
  • Active inclusion of young people with disabilities or health problems. European Foundation for the Improvement of living and working conditions, Eurofound. 2010-2012. Hankkeeseen sisältyvät kansallisetraportit:Active inclusion of young people with disabilities or health problems. National report, Finland. Eurofound. 2012 ja Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus. Kansallinen raportti Suomi. Eurofound. 2013.