Oppia ikä kaikki

En ole lopettanut opiskelua kokonaan missään vaiheessa sen jälkeen, kun aloitin peruskoulun 1960-luvun lopulla. Minua voitaneekin pitää elinikäisenä oppijana. Aina, kun saan jotkin opinnot päätökseen, minulla ovat jo uudet opinnot työn alla tai vähintäänkin suunnitelmissa. Tuorein tutkintoni on kasvatustieteen tohtorin tutkinto. Tavoitteenani on toisen tohtorin tutkinnon suorittaminen lähivuosina.

Lainsäädäntö

Olen suorittamassa Itä-Suomen yliopistossa Lainsäädännön perusteet (25op) opintokokonaisuutta vuoden 2019 aikana. 

Työkykykoordinaattori

Suoritin vuosina 2016-2017 ammatillisena täydennyskoulutuksena työkykykoordinaattorikoulutuksen (10 op). Koulutus antoi valmiuksia monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluohjaukseen ja heidän tarvitsemiensa palvelujen yhteensovittamiseen.

Kasvatustieteen tohtori

Väitöskirjani Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa tarkastettiin Oulun yliopistossa 6.2.2009. Tohtoriopintoihini sisältyy väitöskirjan lisäksi kasvatuspsykologian, lapsitutkimuksen ja tutkimustiedotuksen opintoja  sekä opintoja Pohjoismais-Balttialaisessa nuorisotutkimuksen tohtorinkoulutus- ja kehittämisohjelmassa. Tohtori-opintojeni sivuaineena tein kasvatuspsykologian syventävät opinnot.

Kasvatuspsykologi (KM)

Tein tohtoriopintoihini sisältyvät kasvatuspsykologian syventävät opinnot "pitkän kaavan mukaan" eli. Opintojenik laajuus oli 78 opintoviikkoa vaaditun 20 opintoviikon sijaan. Tein osana opintoja myös sivugradun ja harjoittelun, vaikka ne eivät kuuluneet pakollisiin opintosuorituksiin. Sivugraduni aiheena oli "Ala-asteen oppilaiden ajattelutyylit - R.J.Sternbergin ajattelutyylitestin sovellus ala-asteen oppilaille". Kasvatuspsykologian syventävien opintojen kautta minulla on kasvatuspsykologin (KM) pätevyys.

Rehtori

Olen suorittanut Oulun yliopistossa Johtamisen ja opetushallinnon opinnot vuonna 2007. Opinnot antavat minulle pätevyyden oppilaitoksen rehtorin tehtäviin ja muihin oppilaitosjohdon työtehtäviin.  Johtamisopintoihini liittyvien kirjallisten töiden aiheina olivat mm.  pedagoginen johtaminen sekä opiskelijavalinnat ja opiskelija-arviointi ammatillisessa erityisopetuksessa.

Aineopettaja

Suoritin vuonna 1997 Oulun yliopistossa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat minulle pätevyyden kasvatusaineiden, psykologian ja yhteiskunnallisten aineiden opettajantehtäviin.  Suoritin opettajaopintoihin sisältyvät harjoittelut Oulun normaalikoulun lukiossa ja Oulun ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikössä. Opettajaopintoihini sisältyi lisäksi filosofian tunnin pitäminen Pyhäjoen lukiolaisille videoneuvottelutekniikkaa hyödyntäen. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvän päättötyön tein aiheesta ”Auta minua tekemään itse — Oppijan itseohjautuvuus peruskoulun kasvatustavoitteena”.

Kasvatustieteen maisteri

Suoritin kasvatustieteen maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa 1991. Tutkintooni sisältyvät kasvatustieteen opintojen lisäksi psykologian, sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntatieteen aineopinnot. Maisteriopintojen aikana tekemäni sosiaalipolitiikan ja julkisoikeuden opinnot tein Lapin yliopistossa. Tein kasvatustieteen pro gradu tutkielman aiheesta "Meitä on nyt kolme - Esikoisperheen elämäntilanteen kokeminen ja koettu tuen tarve".

Peruskoulu- ja lukio-opinnot

Kävin peruskoulun ja lukion Haapavedellä. Kuulun ensimmäiseen ikäluokkaan, joka sai kansa- ja keskikoulun päästötodistuksen sijaan peruskoulun päättötodistuksen vuonna 1978. Kirjoitin ylioppilaaksi Haapaveden yhteislukiosta vuonna 1981.

Muu koulutus

Olen suorittanut tutkintoihini sisältyvien opintojen lisäksi mm.  Koulutuspalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi -opintokokonaisuuden, kouluhallinnon tutkinnon, julkisoikeuden, prosessijohtamisen, tunnejohtamisen ja ratkaisukeskeisen muutostyöskentelyn opintoja. Aiemmin olen osallistunut mm. tukihenkilö- ja tukioppilaskoulutuksiin ja suorittanut kansalaisopiston järjestämän perhepäivähoitajakurssin (150h).