Kirjat

  • Lämsä, A-L. toim. (2013) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä. Lisätietoja kirjasta
  • Lämsä, A-L toim. (2012) Miltä musta tuntuu - Masannus ja siitä toipuminen. PS-Kustannus: Jyväskylä. Lisätietoja kirjasta
  • Lämsä, A-L & Vuontisjärvi N. toim. (2011) Mun tarina - Tarinoita selviytymisestä. Luovin julkaisuja 2. Ammattiopisto Luovi: Oulu.
  • Lämsä, A-L toim. (2011) Mieli maasta - Masentuneen nuoren kohtaaminen ja kasvun tukeminen. PS-Kustannus: Jyväskylä. Lisätietoja kirjasta
  • Veivo, L. & Lämsä, A-L. toim. (2010) Mun mahdollisuus - Luovin valmentavassa koulutuksessa. Luovin julkaisuja 1. Ammattiopisto Luovi: Oulu.
  • Lämsä, A-L. toim.  (2009) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-Kustannus: Jyväskylä. Lisätietoja kirjasta
  • Lämsä A-L. & Syrjälä L. toim. (1993) Miten tavoittaa maailma lapsen kokemana? Lapsitutkimusseminaarin alustuksia ja tutkimussuunnitelmia. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opetusmonisteita ja selosteita 54/1993.