Tutkimukset ja selvitykset

Kansainväliset tutkimushankkeet

Olen toiminut kansallisena asiantuntijana seuraavissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja vastannut hankkeisiin sisältyvien Suomea koskevien tietojen keräämisestä ja kansallisten raporttien kirjoittamisesta.

Employment of People with Disabilities: Role of the public sector as employer. European Perspectives. Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique EHESP - department SHS. Maison des sciences sociales du handicap. France. 2013-2018

Hankkeen raportti englanniksi käännettynä:

International Good Practice in Vocational Rehabilitation: Lessons for Ireland. National Disability Authority NDA, Ireland. 2014-2015. Report by Donal McAnaney and Richard Wynne published 2017.

Julkaisu

SEAD - Sex Education for Adults with learning/intellectual disabilities and their parents and staff. GRUNDTVIG GMP with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 2013-2014.

Hankkeeseen sisältyvät kansallisetraportit:

Vocational Education and Training (VET) for learners with Special Educational Needs (SEN). European Agency for Development in Special Needs Education. 2012-2013.

Hankkeeseen sisältyvät kansallisetraportit:

Project Pessis - Promoting employers' social services organizations in social dialogue. European Assosiations of Service Providers for Persons with Disabilities EASPD. 2012-2013.

Hankkeeseen sisältyvät kansalliset raportit:

Active inclusion of young people with disabilities or health problems. European Foundation for the Improvement of living and working conditions, Eurofound. 2010-2012.

Hankkeeseen sisältyvät kansallisetraportit:
Kansalliset tutkimushankkeet ja selvitykset

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammattiopisto Luovi 2015. 

Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011-2020. Ylitornion kunta. 2011.

Nuorten elinolot Kyrönmaalla.  Valtakunnallinen Nuorten sateenvarjohanke. Humanistinen ammattikorkeakoulu Haapaveden koulutusyksikkö sekä Nuorten työpaja Arpeeti.    Auvinen, J., Kaartinen, A., Kokkonen, S., Kujanpää, L., Lämsä, A-L., Siekkinen M., Sihvonen, K., Suuronen, K. 2001.

Syrjäytyminen Oulussa  – Hyvinvointipuutteet oululaisen syrjäytymisen kuvaajina.  Oulun kaupunki. Sarja A133. 1998.

Lisäksi useita Hengitysliiton/Ammattiopisto Luovin sisäisiä selvityksiä eri aiheista.


Väitöskirjat ja gradut

Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä - Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Kasvatustieteen väitöskirja. Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis E102. 2009. Linkki väitöskirjaan

Ala-asteen oppilaiden ajattelutyylit – R.J.Sternbergin ajattelutyylitestin sovellus ala-asteen oppilaille. Kasvatuspsykologian sivuainetutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Käyttäytymistieteiden laitos.1998.

Meitä on nyt kolme — Esikoisperheen elämäntilanteen kokeminen ja koettu tuen tarve. Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Käyttäytymistieteiden laitos. 1991.